Privacy Policy

123BigBags B.V. 123BigBags B.V., gevestigd aan William Boothlaan 18 te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
William Boothlaan 18 
3012 EG Rotterdam
Nederland 
+31 10 307 27 35

Krijn Degenkamp is de functionaris gegevensbescherming van 123BigBags B.V. Stuur ons een e-mail en wij zullen u met hem in contact brengen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

123BigBags B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht - Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

123BigBags B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief of andere persoonlijke aanbiedingen 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- 123BigBags B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- 123BigBags B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

123BigBags B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123BigBags B.V.) er tussen zit. Overige partners en aangekochte programma’s waarmee we onze gegevens delen:

- Online SEO tools zoals Google analytics, Yahoo en Bing 
- Online chat programma 
- CRM systeem 
- Nieuwsbrief module 
- Boekhoudsysteem 
- GDPR gecertificeerd fulfillment center 
- Internetbureau’s 
- Verzendpartners

Mocht u in detail willen weten met welke aangekochte programma’s wij werken dan kunnen wij u hierover in detail informeren. Stuur ons een e-mail.

123BigBags B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld of zoals wettelijk voorgeschreven. Delen van persoonsgegevens met derden 123BigBags B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 123BigBags B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

123BigBags B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 123BigBags B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 123BigBags B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Mocht u dat willen dan kunt u een emailsturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Alle gegevens zullen op verzoek worden verwijderd, tenzij bewaring wettelijk verplicht is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

123BigBags B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.