Prawa autorskie

Wszystkie treści podlegają prawom autorskim i nie mogą być kopiowane lub powielane w jakiejkolwiek formie bez naszej pisemnej zgody. 123BigBags nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne w podanych cenach lub ilościach. Wszystkie produkty podlegają uprzedniej sprzedaży, korekcie i usunięciu z rynku. Zamówienia są prawnie wiążące po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem wysłanym przez 123BigBags do kupującego.